Obrazek Zakochaj się w Warszawie Nagłówek IKD

WNIOSEK O DOTACJĘ NA INSTALACJĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Rozpocznij wypełnianie wniosku :)
W wypełnianiu wniosku pomogą Ci podpowiedzi umieszczone w ikonkachObrazek ikonki informacyjnej
Możesz też zadzwonić do nas, nr tel. (22) 325 96 06, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

W przypadku modernizacji kotłowni

 • możesz otrzymać dotację na likwidację kotła lub paleniska na paliwo stałe albo olej opałowy
 • zamiast likwidowanego źródła ogrzewania, w ramach dotacji, możesz zainstalować kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła lub węzeł cieplny
 • wnioski o dotację można składać przez cały rok
 • do realizacji inwestycji możesz przystąpić po podpisaniu umowy dotacji
 • dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy.

W przypadku odnawialnych źródeł energii

 • możesz otrzymać dotację na odnawialne źródła energii, jeżeli nieruchomość nie jest ogrzewana źródłem ciepła na paliwo stałe lub olej opałowy
 • w ramach dotacji możesz zainstalować pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne lub turbiny wiatrowe
 • jeżeli chcesz realizować inwestycję w 2022 r., wniosek o dotację możesz złożyć od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r.
 • do realizacji inwestycji możesz przystąpić po podpisaniu umowy dotacji
 • dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Warszawy.
Przed wypełnieniem zapoznaj się z informacjami o wnioskach

Jaką inwestycję chcesz realizować?

(zaznacz wybraną opcję)

Wnioskodawca jest:
(zaznacz wybraną opcję)

Tę opcję zaznacz, jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej
lub jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale inwestycja będzie realizowana w nieruchomości, w której nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie ma możliwości odliczenia kosztów inwestycji w ramach prowadzonej działalności.
Tę opcję zaznacz, jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej lub jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, ale inwestycja będzie realizowana w nieruchomości, w której nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej i nie ma możliwości odliczenia kosztów inwestycji w ramach prowadzonej działalności.

Tę opcję zaznacz, jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i inwestycja będzie realizowana w nieruchomości, w której jest zarejestrowana działalność lub możesz odliczyć koszty inwestycji w ramach prowadzonej działalności.
Tę opcję zaznacz, jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i inwestycja będzie realizowana w nieruchomości, w której jest zarejestrowana działalność lub możesz odliczyć koszty inwestycji w ramach prowadzonej działalności.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz przedsiębiorcę innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz przedsiębiorcę innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz osobę prawną.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz osobę prawną.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz wspólnotę mieszkaniową.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz wspólnotę mieszkaniową.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz jednostkę sektora finansów publicznych.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz jednostkę sektora finansów publicznych.

Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz inny podmiot niż wyżej wymienione.
Tę opcję zaznacz, jeżeli reprezentujesz inny podmiot niż wyżej wymienione.Dane dotyczące wnioskodawcy

Wnioskodawca

Adres zamieszkania / siedziba firmy

Proszę zaznaczyć, jeżeli adres do korespondencji jest taki sam, jak adres zamieszkania.

Adres do korespondencji

Dane kontaktowe

Numer konta bankowego

Dane identyfikacyjne

Dane dotyczące nieruchomości

Dane adresowe nieruchomości

Stan prawny i rodzaj nieruchomości
Jeżeli nie masz możliwości złożenia wniosku poprzez portal ePuap, możesz wygenerować wniosek klikając na ikonkę poniżej, wydrukować go, podpisać oraz:

 • złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy
 • przesłać pocztą na adres:

  Urząd m.st. Warszawy
  Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
  ul. Kredytowa 3, 00-056 WarszawaJeżeli masz możliwość złożenia wniosku poprzez portal ePuap, możesz to zrobić klikając na ikonkę poniżej.

Dziękujemy :)

Będziemy w kontakcie


Wydział Dotacji
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej


herb Warszawy
jQuery UI Datepicker - Default functionality